Newomij Vastgoed

Naarden, 30 september 2016 - Eerste steen gelegd in De Oostflank

Op vrijdag 30 september jl. was er een officiële gelegenheid waarbij de eerste steen is gelegd door de wethouder samen met de eerste koopster van een appartement in het object De Oostflank te Wijchen.

 
IMG_8092    
 

Bij de bijeenkomst werd een ieder welkom geheten door de directie van Klok Bouw & Ontwikkeling. De directeur van het naastgelegen woonzorggebouw gaf een korte toelichting op de totstandkoming van dit object. Dit gebouw is ook ontwikkeld door Klok en zal aan het eind van het jaar in gebruik worden genomen. Bij de gelegenheid waren ook alle kopers uitgenodigd van de omliggende blokken. De middag werd gecoördineerd door een ingehuurde ‘opzichter’ van Pretoprecept.nl.

Na de officiële handeling was er gelegenheid voor nadere kennismaking met de buren onder het genot van een hapje en een drankje. Kortom, een zeer geslaagde middag!

De werkzaamheden lopen geheel volgens planning. De eerste verdiepingsvloer is gelegd en gezien de grootte van het object in de uitvoering, heeft Klok een logistiek manager ingehuurd.

Inmiddels hebben zich 16 geïnteresseerden gemeld voor de huur van een appartement binnen dit project. Met nog een jaar tot aan de oplevering van de woningen is de verwachting, dat alle 26 appartementen bij aanvang verhuurd zullen zijn. Oostflankwijchen.nl