Newomij Vastgoed

Huur en servicekosten

Iedere maand betaalt u huur voor uw woning. Het totale huurbedrag bestaat uit:

 • de netto huur (of kale huur);
 • de (eventuele) servicekosten en
 • voorschot verwarmingskosten (incidenteel).

Netto of kale huur

De netto of kale huur betaalt u voor het gebruik van uw woning. Dit is het bedrag waarover Newomij Vastgoed de jaarlijkse huurverhoging berekent. De Belastingdienst gebruikt dit bedrag voor het berekenen van de huurtoeslag.

Servicekosten

Maandelijks betaalt u een voorschot voor de servicekosten (indien van toepassing). Servicekosten betaalt u voor diensten en leveringen, die Newomij Vastgoed voor u uitvoert. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Deze servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur. Servicekosten mogen alleen in rekening worden gebracht als dit vooraf tussen huurder en Newomij Vastgoed is afgesproken en vastgelegd. De diensten en leveringen worden over het algemeen voor een geheel woongebouw of complex afgesproken. In overleg kunnen de diensten en leveringen worden uitgebreid of beperkt.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

 • Schoonmaak van de algemene ruimten;
 • Elektrakosten van de verlichting in de algemene ruimten;
 • Ontstoppen riolering;
 • Onderhoudsabonnement c.v.-ketel;
 • Huismeester.

De servicekosten zijn niet voor iedere huurder hetzelfde. Dit hangt af van de voorzieningen in het betreffende gebouw en de afspraken die zijn gemaakt tussen de huurder(s) en Newomij Vastgoed

Voorschot

Het bedrag dat u iedere maand aan servicekosten betaalt, is een voorschot. Eén keer per jaar krijgt u van Newomij Vastgoed een overzicht over het voorgaande kalenderjaar met een servicekostenafrekening.

In het overzicht ziet u:

 • De werkelijke servicekosten van het afgelopen jaar;
 • Het voorschot dat u het afgelopen jaar al betaald heeft;
 • Of u geld terug krijgt of moet bijbetalen;
 • Of het voorschot verandert.

Onderdeel huurovereenkomst

De servicekosten zijn onderdeel van uw huurovereenkomst. U kunt deze niet opzeggen. Door het tekenen van de huurovereenkomst bent u met de servicekosten akkoord gegaan.

Termijn opstelling servicekostenafrekening

Newomij Vastgoed streeft ernaar de afrekening voor 1 juli aan de huurders te sturen, maar er is geen sanctie wanneer het overzicht te laat wordt verstrekt. Voor een aantal diensten en leveringen moet Newomij Vastgoed eerst zelf een afrekening ontvangen om te kunnen verrekenen met de huurders en is Newomij Vastgoed dus afhankelijk van derden. Een te late afrekening betekent ook niet dat u later geen nabetaling hoeft te doen.

Wijziging maandelijkse voorschot

Over het algemeen stuurt Newomij Vastgoed met de servicekostenafrekening een voorstel mee voor een wijziging van het maandelijkse voorschot. Het voorschotbedrag mag door Newomij Vastgoed niet tussentijds worden verhoogd. Huurders kunnen hier wel zelf om vragen als men verwacht dat het voorschot te laag is.

Administratiekosten

Voor het berekenen en opstellen van de servicekostenafrekening mag Newomij Vastgoed administratiekosten in rekening brengen bij de huurder. De volgende vergoedingen vindt de Huurcommissie redelijk:

 • Stookkosten (kosten gasverbruik): maximaal 2% van het totale bedrag (incl. eventuele BTW)
 • Overige kosten: maximaal 5% van het totale bedrag (incl. eventuele BTW)

Als Newomij Vastgoed de verdeling van de stookkosten heeft uitbesteed aan een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is, vindt de Huurcommissie een vergoeding van maximaal 1% van het totale bedrag (incl. eventuele BTW) redelijk.

Vragen over servicekosten?

Heeft u vragen over de servicekosten ? U kunt vraag stellen per mail (verhuur@newomij.nl) of via het telefoonnummer van ons kantoor 088 639 6 639. Voor meer informatie over servicekosten verwijzen wij u naar de website van de overheid www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/servicekosten.