Newomij Vastgoed

Huurbetalingen

Voor de woning die u via Newomij Vastgoed huurt, moet u iedere maand huur betalen. De huur moet u altijd vooraf betalen. Dit betekent dat de huur voor, of op de eerste van iedere maand door Newomij Vastgoed moet zijn ontvangen. Voor bijvoorbeeld de huurbetaling van de maand mei, dient u de huur te betalen vóór of uiterlijk op 1 mei.

Bij het tekenen van de huurovereenkomst spreekt Newomij Vastgoed graag met u af, iedere maand automatisch de huur van uw rekening af te schrijven. U ontvangt voor de huurbetaling geen maandelijkse acceptgiro. U moet zelf voor de betaling zorgdragen.

Automatische incasso

Uw huur betalen via een automatische incasso is wel zo gemakkelijk. Op deze manier betaalt u altijd uw huur op tijd, u heeft er geen omkijken meer naar. U dient er alleen voor te zorgen dat er voldoende geld op uw rekening staat.

Wilt u de huur via automatische incasso betalen? U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Ook kunt u hier klikken om het machtigingsformulier te downloaden. Print u het formulier en vult u de ontbrekende gegevens in. Het ondertekende formulier kunt u sturen naar:

Newomij Vastgoed
Antwoordnummer 411
1400 VC  NAARDEN

Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier ontvangt u hiervan een bevestiging. Hierin staat vermeld wanneer Newomij Vastgoed start met de automatische incasso van de huurbetaling. Een afgegeven machtiging kunt u altijd weer intrekken.

Periodieke overschrijving

U kunt de huur ook betalen met een periodieke overschrijving. Dit betekent dat u uw bank opdracht geeft iedere maand de huur aan Newomij Vastgoed over te maken. Een nadeel hiervan is dat u wijzigingen in de hoogte van de huur zelf in de gaten moet houden en aan uw bank moet doorgeven.

Huurachterstand

Op welke manier u de huur ook betaalt, de huur moet op tijd door Newomij Vastgoed ontvangen zijn. Het kan natuurlijk gebeuren dat u problemen heeft met de huurbetaling. Neemt u in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op. De medewerkers van onze afdeling Debiteurenadministratie staan u graag te woord.

Gerechtsdeurwaarder

Als u de huur niet op tijd betaalt, ontvangt u van Newomij Vastgoed een betalingsherinnering of aanmaning. Bij het versturen van een aanmaning brengt Newomij Vastgoed u de wettelijk vastgelegde incassokosten in rekening. Reageert u niet op onze betalingsherinnering of aanmaning en betaling van de huurachterstand blijft uit? Dan geeft Newomij Vastgoed de vordering uit handen aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment verlopen de contacten tussen huurder en Newomij Vastgoed via de betreffende gerechtsdeurwaarder. Zij proberen  de vordering te innen zonder tussenkomst van de Kantonrechter. Als het niet lukt de betalingsachterstand op deze manier te innen, zal de zaak via de gerechtsdeurwaarder aan de Kantonrechter worden voorgelegd. Hierbij is het mogelijk dat ontbinding van de huurovereenkomst wordt gevraagd. Newomij Vastgoed adviseert haar huurders het niet zo ver te laten komen, maar bij betalingsproblemen direct contact met ons op te nemen. De incassokosten, gerechtelijke kosten en rente zijn altijd voor rekening van de huurder.

Vragen?

Voor vragen over uw betalingen kunt u iedere werkdag tussen 08:30 uur en 17:30 uur contact opnemen met de afdeling Debiteurenadministratie, T 088 639 67 00 of stuur een e-mail naar huurincasso@newomij.nl.