Newomij Vastgoed

Huurverhoging 2019

Per 1 juli 2019 gaat de jaarlijkse huurverhoging in. Hierbij informeren wij u over de huurverhoging van 2019.

Huurverhoging gereguleerde woningen (sociale huurwoningen)
Basis inflatiecijfer

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de percentages van de huurverhoging 2019 voor woningen met een gereguleerd huurcontract (ook wel: niet-geliberaliseerde woningen of sociale huurwoningen) bekend gemaakt. Ook voor 2019 is het verhuurders toegestaan een inkomensafhankelijke huurverhoging voor te stellen.

Voor 2019 neemt het kabinet wederom de inflatie als basis. Afhankelijk van het inkomen mag de huur extra worden verhoogd. Dat geldt voor alle huurprijzen, ook voor de huurprijzen van langjarige oude huurovereenkomsten met een ingangsdatum van vóór 1 juli 1989. Het inflatiecijfer over het voorgaande kalenderjaar, i.c. 2018, zoals het CBS dat heeft gepubliceerd in haar Statistisch Bulletin is 1,6%.

Huurverhoging gereguleerde woningen (sociale huurwoningen)

Voor de huurverhoging per 1 juli 2019 heeft Newomij Vastgoed er voor gekozen dit jaar géén inkomensafhankelijke huurverhoging voor te stellen.
De huurverhoging per 1 juli 2019 voor woningen met een gereguleerd huurcontract is door het Ministerie als volgt vastgesteld:

• maximaal 4,1% (1,6% inflatie + 2,5% opslag).


Maximale huurprijs voor niet-geliberaliseerde woningen

Voor elke gereguleerde woning geldt in Nederland een wettelijk vastgestelde maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door de kenmerken van een woning, zoals grootte, aantal kamers, kwaliteit van de voorzieningen en de hoogte van de WOZ-waarde. Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kenmerken van een woning uit in punten. Op basis van het aantal punten geeft het WWS aan wat de maximale netto huurprijs van een woning mag zijn.

De maandelijkse huur voor een gereguleerde woning mag niet boven de maximale huurprijsgrens uitkomen. Ook niet na de huurverhoging per 1 juli 2019.

Geliberaliseerde huurwoningen

Op 1 juli 2019 gaat ook de huur van een groot deel van de geliberaliseerde huurwoningen (ook wel: vrije sector huurwoningen) omhoog. Het percentage dat hiervoor geldt, hangt af van de bepalingen die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Met welk percentage de huur van deze woningen wordt verhoogd, hangt mede af van het verschil tussen de huidige huurprijs en de huidige markt huurprijs.

Betaling nieuwe huur

Als u Newomij Vastgoed heeft gemachtigd om de maandelijkse huur automatisch van uw rekening af te schrijven, hoeft u niets te doen. Per 1 juli 2019 wordt het nieuwe bedrag automatisch geïncasseerd. Als u een periodieke overboeking via uw bank geregeld heeft, wilt u er dan voor zorgen dat per 1 juli 2019 het juiste bedrag wordt overgemaakt?

Meer informatie
• www.rijksoverheid.nl
• www.huurcommissie.nl
• www.belastingdienst.nl

29 april 2019