Newomij Vastgoed

Inspectie van de woning

Nadat u de huur heeft opgezegd komt een technisch vastgoed manager van Newomij Vastgoed de huurwoning bekijken. Wij bekijken of u zaken aan de woning heeft veranderd, die in de oude staat terug gebracht moeten worden. We bepalen dan ook of er nog reparaties door de huurder uitgevoerd moeten worden. Ook wordt bepaald of er achterstallig onderhoudswerk is waarvan de kosten voor u als huurder zijn. Het is dus belangrijk als u een woning via Newomij Vastgoed huurt, u weet wat u wel en niet mag veranderen en wat als u vertrekt weer in oude staat moet worden teruggebracht. Of dat nodig is hangt mede af van de technische staat van de voorzieningen die u heeft aangebracht.

Het gehuurde dient bij het einde van de huurovereenkomst leeg en in goede staat van onderhoud aan ons te worden opgeleverd. Onder goede staat wordt onder meer verstaan: goed schoonmaken, het verwijderen van vloerbedekking, ondervloeren en lijmresten, gordijnrails en het herstellen van daardoor ontstane schade, zoals het dichten van boorgaten.

De inspectie van de woning bestaat uit een voor- en eindinspectie. Voor de voorinspectie van de woning maakt onze technisch vastgoedbeheerder telefonisch een afspraak met u. Tijdens de voorinspectie wordt in overleg de datum bepaald voor de eindinspectie en oplevering van het gehuurde. Bij de eindinspectie kijken we of de werkzaamheden, die zijn overeengekomen bij de voorinspectie, goed zijn uitgevoerd.

Als de woning helemaal in orde is – dus schoon en in goede staat – dan geeft u de sleutel(s) terug aan de technisch vastgoed manager.