Newomij Vastgoed

Informatie over de oplevering van uw huurwoning

U heeft de huurovereenkomst opgezegd. Weet u wat er van u verwacht wordt voordat u straks gaat verhuizen en de woning moet opleveren aan ons? In dit document vindt u informatie over de gang van zaken bij beëindiging van uw huurovereenkomst en het opleveren van de woning. Hoewel steeds over woning wordt gesproken, geldt onderstaande (voor zover van toepassing) ook voor garageboxen/parkeerplaatsen en een eventuele berging (in de tuin).

In de huurovereenkomst en/of de Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst is opgenomen dat u de woning en alle daarbij behorende zaken aan het einde van de huurperiode in goede en oorspronkelijke staat dient op te leveren, behoudens normale slijtage. Voor controle van de woning voert een van onze medewerkers een voor- en eindinspectie van de woning uit. In deze bijlage informeren wij u over de staat waarin u de woning moet opleveren, welke zaken u wel of niet moet repareren of verwijderen.

Als u van ons de ontvangstbevestiging krijgt nadat u de huur heeft opgezegd, neemt een van onze technisch vastgoed managers contact met u op om een afspraak voor de voorinspectie en daarna eindinspectie te maken. Hieronder vindt u een toelichting op de voor- en eindinspectie en een checklist met de meest voorkomende werkzaamheden.

VOORINSPECTIE

Wat houdt de voorinspectie in?
Tijdens de voorinspectie wordt de staat van de woning door onze technisch vastgoed manager samen met u beoordeeld. Het is belangrijk dat u bij de voorinspectie aanwezig bent. De voorinspectie vindt ca. twee weken plaats voor het einde van de huurovereenkomst.

Als tijdens de voorinspectie blijkt dat er gebreken aan de woning zijn of dat u wijzigingen zonder toestemming van verhuurder aan de woning heeft aangebracht, kan dit betekenen dat u voor het verlaten van de woning nog werkzaamheden moet verrichten om het gehuurde in goede, nette en oorspronkelijke staat achter te laten. Deze zaken worden schriftelijk vastgelegd op een mutatieformulier. Beide partijen ontvangen hiervan een exemplaar. De eventueel door u uit te voeren werkzaamheden moeten voor de eindinspectie zijn uitgevoerd.

Niet waargenomen gebreken tijdens voorinspectie
De voorinspectie wordt verricht terwijl u nog in de woning woont. Uw inboedel staat nog op de vertrouwde plaats. Hierdoor kan het gebeuren dat onze technisch vastgoed manager niet alles kan zien en daardoor wijzigingen of gebreken over het hoofd ziet. Uiteindelijk moeten die zaken voor uw vertrek door u zijn hersteld. Als u veranderingen heeft aangebracht of als er ergens schade aanwezig is, doet u er verstandig aan dat tijdens de voorinspectie aan de technisch vastgoed manager te melden. Ook als u twijfelt of bepaalde werkzaamheden door u moeten worden uitgevoerd, kunt dat het beste aan de technisch vastgoed manager vragen. Op die manier voorkomt u dat u later tijdens de eindinspectie voor verrassingen komt te staan en wordt geconfronteerd met gebreken of veranderingen die u alsnog ongedaan moet maken of met onderhoud dat u alsnog moet uitvoeren.

Asbest
In woningen met een bouwjaar vóór 1994 is mogelijk asbest aanwezig. Het is mogelijk dat dit pas zichtbaar wordt na het verwijderen van bijvoorbeeld vloerbedekking. Als u vermoedt dat er asbestdelen in of onder de huidige vloerbedekking of in lijmresten aanwezig zijn, neemt u dan contact op met de afd. Technische Beheer van Newomij Vastgoed. Verwijdert u in dat geval de vloerbedekking of zeil niet voor de voorinspectie. Onze inspecteur geeft u tijdens zijn bezoek wel of géén toestemming om deze zaken te verwijderen.


EINDINSPECTIE

De oplevering
Met onze technisch vastgoed manager maakt u een afspraak voor de gezamenlijke eindinspectie van de woning. Bij voorkeur wordt deze afspraak tijdens de voorinspectie al gemaakt. Tijdens de eindinspectie van de woning controleert onze technisch vastgoed manager de staat van de woning en of de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd die zijn afgesproken tijdens de voorinspectie. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dit geldt ook voor de zaken die u uit de woning had moeten verwijderen.

Als bij de eindinspectie blijkt dat niet alle herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, dan zullen wij die werkzaamheden op uw kosten moeten laten uitvoeren. Wij wijzen u daar nadrukkelijk op. Deze kosten brengen wij u in rekening middels de eindafrekening.

Ook van de eindinspectie wordt door onze inspecteur een rapport opgemaakt, dat zowel door hem als door u wordt ondertekend. De woning moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn. Bij de eindinspectie moet u ook alle sleutels van de woning inleveren.

CHECKLIST

Bij deze richtlijnen vindt u een checklist. Hierin zijn de meest voorkomende werkzaamheden vermeld die u moet uitvoeren voor de eindinspectie. De lijst is niet uitputtend, maar geeft u een goed beeld van de werkzaamheden. Het kan u helpen bij het controleren van de woning.

Schoon en ontruimd
• Keuken en sanitair (incl. tegels) en kranen ontdoen van vuil, vet en kalkaanslag;
• Eventuele inbouw apparatuur dient schoon en vetvrij te zijn en goed te functioneren;
• Afvoer van wastafel, gootsteen, toilet en dergelijke schoonmaken;
• Kranen en andere sanitaire voorzieningen, zoals het douchegarnituur, zijn aanwezig en functioneren;
• Stickers en lijmresten op deuren en kasten e.d. verwijderen;
• Afvalcontainers leeg en schoon achterlaten (incl. eventueel pasje);
• Gebruiksvoorschriften, vulslang, vulsleutel en ontluchtingssleutel achterlaten bij cv-ketel;
• Mechanische ventilatieroosters zijn schoon en functioneren;
• Eventuele kruipruimte, kelder, balkon of schuur schoonmaken;
• Alle vloeren, ook van garage en berging zijn bezemschoon.

Onderhoud voor uw rekening
• Vloeren moeten vlak opgeleverd worden. Dit betekent dat vloerbedekking, vloerzeil, parket, laminaat, ondertapijt en trapbekleding moet worden verwijderd;
• Plavuizen dienen te worden verwijderd. De vloer moet na verwijdering worden geëgaliseerd;
• Herstellen van gevolgschade aan vloeren (gaten, cement- en lijmresten, kapotte plinten);
• Plinten en dorpels zijn onbeschadigd en zonder verfresten en dienen, indien geschilderd, in een lichte kleur worden opgeleverd;
• Wanden en plafonds moeten vlak worden opgeleverd. Eventuele decoraties (schrootjes, sierpleister, steenstrips en ornamenten) moeten worden verwijderd en gevolgschade hersteld;
• Granol wanden, structuurverf, spachtelputz en structuurbehang worden niet geaccepteerd;
• Spijkers, schroeven e.d. uit wanden, vloeren en plafonds. Pluggen verwijderen en gaten netjes dichtmaken;
• Schilder- en sauswerk in extreme kleuren moeten terug gebracht worden in neutrale kleuren;
• Alle deuren dienen in een lichte neutrale kleur worden opgeleverd;
• Al het schakelmateriaal en stopcontacten moeten aanwezig zijn en functioneren. Ze zijn onbeschadigd, ongeverfd, niet beplakt en schoon;
• Zelf aangebrachte losse snoeren en kabels moeten zijn verwijderd;
• Kroonsteentjes plaatsen op blootliggende elektriciteitsleidingen;
• Alle deuren moeten aanwezig zijn en goed sluiten. De deuren zijn vrij van krassen en/of beschadigingen. Ook zijn de deuren niet ingekort;
• Al het hang- en sluitwerk functioneert naar behoren. Alle sleutels van binnendeuren/ramen dienen in de sleutelgaten te zitten, terwijl alle sleutels van buitendeuren (ook duplicaten) bij de eindinspectie moeten worden ingeleverd;
• Alle ramen zijn mechanisch in orde en sluiten goed. De kozijnen zijn onbeschadigd, ruiten zonder krassen, scheuren of barsten en zonder sticker of lijmresten;
• Vensterbanken zijn aanwezig en onbeschadigd;
• Gaten in kozijnen moeten worden hersteld;
• Zonwering (ook aan buitenzijde), gordijnrails en steunen moet worden verwijderd. Gaten moeten vakkundig en netjes zijn gedicht;
• Gaten in wand- en vloertegels en voegen moeten worden hersteld en/of tegelwerk vervangen;
• Het sanitair is volledig en zonder beschadigingen (let op gescheurde toiletpot, missende of kapotte wc-bril, beschadigde douchebak/ligbad, lekkende of niet werkende kranen);
• De keuken is zonder beschadigingen (let op keukenblad, scharnieren van keukenkastjes, beschadigingen aan deurtjes);
• Een eventuele huurgeiser/boiler moet worden verwijderd. Een eventueel huurcontract dient door de huurder zelf worden opgezegd;
• Heeft de woning een tuin, dan moet bij de eindinspectie ten minste het oorspronkelijk aantal vierkante meters bestrating aan pad en terras aanwezig zijn, zonder kuilen en netjes gelegd. Ook de tuin zelf dient er netjes uit te zien, zonder kuilen van weggehaalde struiken of planten. Alle aanwezige losse spullen dienen afgevoerd te zijn;
• Door u zelf aangebrachte wijzigingen (of wijzigingen die door de vorige huurder al zijn aangebracht en door u zijn overgenomen) worden in bepaalde gevallen geaccepteerd. Dit wordt tijdens de voorinspectie besproken.