Newomij Vastgoed

Opzeggen huurovereenkomst

Gaat u of uw medebewoner verhuizen of is er sprake van overlijden? Dan moet er heel wat geregeld worden. Eerst dient u uw huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Vervolgens nemen wij contact met u op voor een voor- en eindinspectie van het gehuurde. Onze adresgegevens zijn als volgt:

Newomij Vastgoed
Postbus 5090
1410 AB NAARDEN

Voor het opzeggen van de huurovereenkomst moet u het volgende in acht nemen:

Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te worden gedaan, per (aangetekende) brief of deurwaardersexploot. Hierbij moet u de opzegtermijn in acht nemen, die in de huurovereenkomst is aangegeven. Bij woningen geldt na het eerste huurjaar een wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand. In de brief moet in elk geval staan om welk adres het gaat, per wanneer u de huurovereenkomst opzegt, uw telefoonnummer en nieuwe adres. De brief moet zijn ondertekend door de huurder(s) die zijn vermeld op de huurovereenkomst. In geval van overlijden dient de relatie van de ondertekenaar tot de huurder te worden vermeld. Een kopie van de akte van overlijden moet worden bijgevoegd.

De huuropzegging gaat in op het moment dat Newomij Vastgoed de huuropzegging heeft ontvangen. U ontvangt van Newomij Vastgoed een schriftelijke bevestiging als we de opzegging hebben ontvangen. Als u Newomij Vastgoed heeft gemachtigd de huur van uw rekening af te schrijven, dan stopt deze machtiging automatisch als u uw huur opzegt. Huurtoeslag stopt op het moment dat u op uw adres wordt uitgeschreven bij uw gemeente. U moet zo snel mogelijk na uw verhuisdatum uw verhuizing melden bij uw gemeente (kijk op de website van uw gemeente voor de voorwaarden).