Newomij Vastgoed

Overlast

Rekening houden met de buren

Wonen is leven en meer dan alleen een dak boven je hoofd hebben. Newomij Vastgoed vindt het belangrijk dat onze huurders prettig wonen en zo min mogelijk last van elkaar hebben. Niet alleen in de woning, maar ook in de directe omgeving. Daarom staat in de huurvoorwaarden dat u als huurder geen overlast mag veroorzaken. Maar overal waar mensen wonen, kan er natuurlijk wel eens iets mis gaan. Het kan gebeuren dat u uw buren overlast bezorgd, maar het zelf niet in de gaten hebt. Vaak zit het in kleine dingen. En wat voor de één een bron van ergernis is, valt een ander niet eens op. Het is van belang om rekening met elkaar te houden.

Voorkom vervelende situaties

 • Maak kennis met uw nieuwe buren. Is er wat aan de hand, dan kunt u elkaar makkelijker aanspreken.
 • Geeft u een feestje? Licht uw buren tijdig in of nodig ze uit.
 • Gaat u klussen? Verras uw buren niet met onverwachte klusgeluiden of bouwafval op de stoep of in het portiek. Breng ze tijdig op de hoogte.
 • Heeft u graag een mooie harde vloerbedekking in de woning? Informeer bij Newomij Vastgoed aan welke eisen u moet voldoen. Als u een harde vloerbedekking verkeerd legt, kunnen uw buren elke voetstap horen.
 • Bespeelt u graag een muziekinstrument? Dan kan natuurlijk. Spreek met uw buren af op welk tijdstip u dat het beste kunt doen.
 • Denkt u aan de volumeknop van uw radio of televisie. Rekening houden met het volume is eenvoudig en een kleine moeite. Met een koptelefoon hoeft u verder nergens over na te denken.
 • Kinderen moeten lekker kunnen spelen, maar dat kan samen gaan met veel lawaai. Op jonge leeftijd kunnen ze al leren rekening te houden met de buren. U bent als ouder hiervoor verantwoordelijk.
 • Gooit u geen water of restafval vanaf uw balkon naar beneden. Voert u ook geen eten aan dieren op uw balkon.

Overlast? Praat met uw buren

Mensen hebben meestal niet in de gaten dat zij overlast veroorzaken. Men is vaak verrast als hij/zij erover aangesproken wordt. Een gesprek kan de moeite waard zijn en doet vaak wonderen. Het is niet altijd even makkelijk, maar praten blijft de beste oplossing. Buren zijn dan al vaak bereid om er wat aan te doen.

Hoe pak je zo een gesprek aan? Hieronder een aantal tips voor een gesprek met uw buren:

 • Bedenk vooraf of uw klacht redelijk is. Waar heeft u precies last van? Heeft u er vaker last van?
 • Ga niet praten als u kwaad of emotioneel bent. Praat alleen met uw buren die overlast veroorzaken als u rustig bent. Dat is de beste remedie bij ruzie.
 • Zoek voor beide partijen een passend moment om de situatie te bespreken.
 • Blijf rustig als uw buren boos of emotioneel worden tijdens het gesprek. Als u kalm blijft, worden uw buren over het algemeen ook rustig.
 • Zoek samen naar een passende oplossing. Dit werkt beter dan elkaar verwijten te maken. Denk voor het gesprek al na over een oplossing. Geef uw buren wel de kans om mee te denken.


Een brief kan helpen

Bent u terughoudend in het aanspreken van uw buren? Of reageren uw buren niet op uw signalen van overlast ? Het schrijven van een brief aan uw buren kan een optie zijn. Probeer in de brief zo vriendelijk mogelijk te blijven, bijvoorbeeld door te schrijven dat u vermoedt dat uw buren overlast veroorzaken en hen niet direct van overlast te beschuldigen. Vraag in de brief of de buren met u over de situatie willen praten. Vergeet daarom niet uw naam, adres en telefoonnummer in de brief te vermelden.

Als praten niet helpt

In de meeste gevallen wordt een kwestie opgelost door er met elkaar over te praten. Helaas helpt praten niet altijd. Mensen zijn niet altijd voor rede vatbaar. Wij adviseren onze huurders in dat geval aan andere omwonenden te vragen of zij ook overlast ervaren. Samen staat u sterker. Mocht er sprake zijn van een bedreigende situatie, neemt u dan contact op met omwonenden en bel de politie of een hulpinstantie. Noteer wat er is gebeurd en wanneer. Bij voortdurende overlast is het van belang om van iedere overlast melding te maken bij de politie. De politie onderneemt pas actie nadat overlast meerdere keren is gemeld en er een proces verbaal van is gemaakt. U kunt overlast melden op nummer: 0900-8844.

Buurtbemiddeling

Het inschakelen van Buurtbemiddeling is een methode om buren na een conflict met hulp van onafhankelijke derden met elkaar in contact te brengen. Het kan helpen als u er samen met uw buren niet uitkomt. De buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk, kiezen geen partij en gaan vertrouwelijk om met de informatie. Buurtbemiddeling is alleen mogelijk tussen gelijkwaardige partijen. Dus niet tussen huurder en verhuurder. Wel tussen mensen in hetzelfde portiek wonen of in dezelfde rij. Kijk op de website van uw gemeente voor het inschakelen van Buurtbemiddeling. Op de website van het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid vindt u een overzicht in welke gemeente buurtbemiddelaars actief zijn. (www.hetccv.nl)

De rol van Newomij Vastgoed

In principe is Newomij Vastgoed geen partij bij overlast. Het is aan de bewoners zelf om tot goede afspraken te komen. Dat werkt meestal ook beter en sneller. Lukt u toch niet om de overlast situatie op te lossen? Dan kunt u bij Newomij Vastgoed uw klacht melden. Het is belangrijk dat u de klacht altijd schriftelijk bij ons meldt. In een eventuele procedure kunnen namelijk alleen schriftelijke klachten als bewijs worden aangevoerd. Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk met alle informatie omgaan.

Als u een klacht schriftelijk bij ons meldt, houdt u dan rekening met het volgende:

 • zelf ondernomen pogingen om overlast op te lossen moeten worden vermeld,
 • de overlast is structureel,
 • alleen degene die zélf de overlast ervaart, kan een klacht indienen en
 • anonieme meldingen neemt Newomij Vastgoed niet in behandeling.