Newomij Vastgoed


Melden van storingen en reparaties

Spoed

Als er tijdens kantooruren een storing optreedt, welke met spoed moet worden verholpen, kunt u contact opnemen met onze afdeling Technisch Beheer via 088 639 66 66.

Spoedeisende storingen buiten kantoortijd, welke direct verholpen moeten worden, kunt u rechtstreeks melden bij de bedrijven die staan genoemd in de eerste brief die u van ons heeft ontvangen. Bij appartementencomplexen staan deze gegevens ook vaak vermeld op de informatieborden in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw.

Het spreekt voor zich dat deze bedrijven alléén rechtstreeks benaderd mogen worden in een noodsituatie. Mocht er zich een dergelijke situatie voordoen dan verzoeken wij u zo snel mogelijk, na de door u ondernomen actie, dit ook alsnog te melden bij onze afdeling Technisch Beheer.

Mocht er geen sprake zijn van nood, maar laat u toch onnodig actie ondernemen dan de zijn de extra kosten voor uw rekening.

Geen spoed

Zaken van algemeen onderhoud, een kapot licht op de galerij, buitenschilderwerk of een loszittende tegel zijn allemaal vervelend, maar vereisen geen spoed. Klachten van technische en niet spoedeisende aard dient u schriftelijk te melden via tb@newomij.nl met eventuele foto's als bijlage.