Newomij Vastgoed

Nieuw woningwaarderingsstelsel (WWS) per 1 oktober 2015

Wat verandert er?

Vanaf 1 oktober 2015 is het nieuwe WWS van kracht. De belangrijkste wijziging is dat de WOZ-waarde van de woning meetelt in de berekening van het aantal punten van de woning. Hierdoor tellen de onderdelen woonvorm, woonomgeving, hinderlijke situaties en schaarstepunten niet meer mee bij de berekening van het totaal aantal punten.

Nieuwe puntensysteem alleen voor zelfstandige woningen

Het nieuwe puntensysteem geldt alleen voor zelfstandige (sociale) huurwoningen.

Geen puntensysteem bij geliberaliseerd huurcontract

Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten. Dat zijn huurcontracten in de vrije sector waarbij de maandelijkse huur op de begindatum hoger is dan de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens per 1 januari 2015 is € 710,68. Dat betekent dat huurcontracten die in 2015 ingaan met een aanvangshuurprijs boven € 710,68 per maand, geliberaliseerd zijn.

Huurovereenkomsten die zijn ingegaan voor 1 juli 1989 zijn per definitie een gereguleerde huurovereenkomst. Ook wanneer de huurprijs hoger is dan de liberalisatiegrens.

Woningwaardering, punten en huur

WWS staat voor Woningwaarderingsstelsel. Volgens het WWS heeft elke woning een woningwaardering, die is uitgedrukt in punten. Het aantal punten van een woning bepaalt de maximale huurprijs. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huurprijs. De huren van woningen zijn dus afhankelijk van de waardering.

Waarom worden de WWS-punten aangepast?

Per 1 oktober 2015 gaat de WOZ-waarde van de woning een grotere rol spelen bij de puntentoekenning. Dat heeft de regering besloten, die vindt dat de WOZ-waarde van een woning meer invloed moet krijgen op de huurprijs. De WOZ-waarde bepaalt voor ongeveer 25% de waardering in punten. Ofwel: 25% van de WWS-punten gaat over de WOZ-waarde.

Wat is dat: WOZ-waarde?

De afkorting WOZ staat voor “Wet Waardering Onroerende Zaken”. De gemeente waarin u woont, stelt elk jaar van alle woningen de WOZ-waarde vast. Zeg maar de ‘verkoopwaarde’ van de woning. Dat de gemeente voor zowel koop- als huurwoningen. Dus ook van de door huurders gehuurde woning. De WOZ-waarde wordt onder meer gebruikt voor het vaststellen van bepaalde belastingen en krijgt nu dus ook een rol bij het bepalen van het aantal punten van een huurwoning.

Waar kan ik de WOZ-waarde opvragen?

U kunt de WOZ-waarde opvragen bij uw gemeente. Vertel erbij waarvoor u de WOZ-waarde nodig heeft.

De WOZ-waarde wordt jaarlijks aangepast. Welke WOZ-waarde geldt voor het vaststellen van de punten voor mijn woning?

Hiervoor geldt de meest actuele WOZ-waarde. Die gaat overigens altijd over het voorgaande jaar.

Betekent dit dat de puntenwaardering voor mijn woning jaarlijks wijzigt?

Dat is mogelijk, de WOZ-waarde telt voor ongeveer 25% mee, dus als de WOZ-waarde wijzigt, dan wijzigt ook het aantal punten voor de woning.

Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking? De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente. Als u vindt dat deze te hoog is, dan kunt u contact opnemen met de gemeente en de beschikking procedureel aanvechten.

Door het nieuwe WWS kan de maximale huurprijs voor mijn woning dalen. Betekent dit dat ik voortaan minder huur betaal?

Dat hangt er vanaf hoe hoog de huur is, die u nu betaalt. Als de maximale huurprijs volgens het nieuwe WWS hoger is dan de huur die u nu betaalt, dan verandert er niets. U blijft dezelfde huur betalen. Als de maximale huur lager wordt dan de huur die u nu betaalt, dan komt u vanaf 1 oktober voor deze lagere huur in aanmerking. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Door het nieuwe WWS is de maximale huurprijs van mijn woning gestegen. Ga ik per 1 oktober meer huur betalen?

Nee, u blijft de huur betalen die u al betaalde.

Mijn buren hebben een brief gekregen, waarin staat dat hun huur wordt verlaagd, omdat de woning minder WWS-punten heeft gekregen. Krijg ik nu ook een lagere huur?

Er zijn huurders die minder huur gaan betalen. Zij hebben van Newomij Vastgoed een brief ontvangen. Het is heel goed mogelijk dat in hetzelfde gebouw de ene huurder wel een brief heeft gekregen en de andere huurder niet. Bijvoorbeeld als u altijd al een lagere huur betaalde dan uw buren of als uw woning groter is of andere voorzieningen heeft en daardoor meer punten.

Hoe worden de punten berekend?

Wilt u weten hoe de nieuwe puntenberekening werkt? Kijk dan op de website van het Ministerie van BZK, www.rijksoverheid.nl of van de huurcommissie www.huurcommissie.nl.

Hoe weet ik of mijn huurprijs wordt verlaagd?

Voor veruit de meeste huurders verandert er niets. Als u wilt weten of het nieuwe WWS wel gevolgen heeft voor uw huur kijkt u dan eerst op de website van het Ministerie van BZK of de huurcommissie om dit te controleren. Heeft u dan nog vragen, neemt u dan vervolgens contact met ons op.

Vragen

De meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden hebben wij hierboven voor u samengevat. Staat uw vraag en het antwoord er niet bij? Mail dan naar verhuur@newomij.nl.