Newomij Vastgoed

Kunstwerken van St. K.i.K. in appartementengebouw Lent - 21 december 2017

Tijdens de oplevering van de appartementen werden al een paar werken onthuld van St. Kunst in Kwetsbaarheid. Op 21 december werden de geselecteerde stukken opgehangen waardoor het interieur een stuk is opgefleurd.
 
LentKunst  
  
St. K.i.K.
KIK probeert talenten met een verstandelijke beperking verder te laten ontwikkelen en de daarvoor benodigde middelen te genereren. Ook zij die niet of nauwelijks in staat zijn gebruik te maken van dagbesteding, moeten baat hebben bij de talenten van de anderen. Een solidariteitsgedachte die door allen gedragen dient te worden. Dat is de basisgedachte achter het project “Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid.”
KunstinKwetsbaarheid.nl
 
Wij wensen alle huurders veel woongenot!